Munkaszerződés

A sikeresen megvívott béralkut követően, munkába lépésed előtt kerül sor a munkaszerződés megkötésére, melyben minden olyan feltételben meg lehet állapodni, amit jogszabály nem tilt, vagy kedvezőbben nem állapít meg. Ezzel kerül sor - közös akarattal - a munkaviszony létesítésére. Mivel közös akaratra épül, módosítani is csak a te egyetértéseddel lehet.

 

Alaki feltételek:

A munkaszerződést írásba kell foglalni és kölcsönös aláírás után mindkét fél rendelkezik saját példánnyal. Kötelező elemként rögzíteni kell a személyi alapbért, a munkakört és a munkavégzés helyét. Ezen kívül kötelezően tájékoztatni kell téged a munkába állásod időpontjáról, a munkaviszonyod időtartamáról (határozatlan vagy meghatározott időszakra szóló) és az esetleg alkalmazott próbaidő mértékéről (maximum 3 hónap lehet).

 

Jogosultságaid:

A munkaviszony létesítésével jogosulttá válsz rendes fizetett szabadság igénybe vételére, melynek mértéke életkorod függvényében 20-30 munkanap. Ugyancsak jogosulttá válsz rendkívüli szabadságra (kiskorú gyermekek után, közeli hozzátartozó temetésekor, hivatalos ügyekben idézéskor). Betegség esetén betegszabadságban, táppénzben részesülsz, melyet az átlagkereseted alapján számolnak ki. A munkaviszony alapján szerzel nyugdíjjogosultságot is.

 

Feladataidról tájékoztat a munkaköri leírás:

A munkaszerződés kötelező melléklete, mely összefoglalja a munkaköröd tartalmát, rögzíti és rendszerezi számodra az elvégzendő tevékenységeket, a jogköreidet és felelősségeidet. Meghatározza a munkaköröd jellemzőit, feltételeit, körülményeit. Megismerteti veled feladataidat, a szervezeten belüli szerepedet és a munkamegosztásban elfoglalt helyedet. A munkakörödet elhatárolja más munkaköröktől. Számon kérni azon feladatok ellátását lehet, melyeket a munkaköri leírásodban rögzítettek és kölcsönösen aláírtatok.

 

Egészségügyi alkalmasság:

A munkavégzés megkezdését megelőzően, az adott munkakörnek megfelelő alkalmassági vizsgálaton kell részt venned és a munkát megkezdeni csak "alkalmas" minősítéssel lehet.

 

Hogy szűnhet meg a munkaviszonyod?

 • Közös megegyezéssel: Az erre vonatkozóan egyező, írásba foglalt szándékot tartalmazó nyilatkozat alapján történik a munkaviszonyod megszűntetése. A nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak, hogy a munkaviszonyt a közösen meghatározott időpontban minden egyéb körülménytől függetlenül meg akarjátok szüntetni.
 • Rendes felmondással: A határozatlan idejű munkaszerződést mind a munkáltató, mind te, írásos nyilatkozattal felmondhatjátok. A munkáltató részéről történő felmondást köteles indokolni, amiből világosan ki kell derülnie a felmondás okának. Felmondani csak a képességeiddel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásoddal, illetve a munkáltató működésével összefüggő okból lehet. Rendes felmondás esetén felmondási idő jár, a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő alapján minimum harminc nap, melynek felére - munkáltatói felmondás esetén - téged a munkavégzés alól mentesíteni kell. Amennyiben a munkaviszonyod meghaladta a három évet, akkor -munkáltatói felmondás esetén - végkielégítés is megillet.
 • Rendkívüli felmondással: A munkáltató, illetve te a munkaviszonyt rendkívüli felmondással akkor szüntethetitek meg, ha a másik fél lényeges kötelezettségeit szándékosan, jelentős mértékben megszegte. A rendkívüli felmondást a felmondó félnek írásban indokolnia kell. A rendes felmondás szabályai nem alkalmazhatók, de a részedről történő rendkívüli felmondás esetén a munkáltatónak azt az átlagkeresetet kell kifizetnie, amennyi a rendes felmondás esetén járna neked és végkielégítést is kell fizetnie. Ezen túlmenően követelheted esetleges káraid megtérítését is.
 • Próbaidő alatt azonnali hatállyal: Próbaidő alatt - melynek mértéke a munkaszerződésben rögzítésre került-, te és a munkáltató egyaránt azonnali hatállyal, indoklás nélkül megszűntetheti a munkaviszonyt, az addig ledolgozott időszak kifizetése mellett.

 

Melyek az atipikus foglalkoztatási formák?

Funkciójuk: a tipikus foglalkoztatástól (napi nyolc órás, főállású, határozatlan idejű) eltérő, munkáltató működéséhez jobban igazodó, rugalmasabb, gazdaságosabb foglalkoztatás alkalmazása. Valamint olyan rétegek bevonása (gyermekes anyák, fiatalok), akiknek a tipikus foglalkoztatás nem megfelelő. Alkalmazásuk, szerepük folyamatosan növekszik az összes foglalkoztatáson belül.

 • Részmunkaidős foglalkoztatás: A foglalkoztatás feltételrendszere azonos a teljes munkaidős foglalkoztatáséval, viszont a munkaidő hossza rövidebb (4-6 óra). A bérezés is ehhez igazodik. Olyan munkaköröknél alkalmazzák, ahol a feladatok mértéke miatt nincs szükség teljes munkaidős foglalkoztatásra.
 • Rugalmas munkaidő: A munkanapon belül van egy törzsidő, amit minden munkavállalónak le kell dolgoznia. Az ezen felüli időszakot a feladatok és az egyéni elképzeléseid alapján saját magad osztod be.
 • Munkaerő-kölcsönzés: Amennyiben időszakosan jelentkező feladatok ellátására, beteg munkavállaló helyettesítésére, vagy hirtelen felgyülemlett munka elvégzésére nem kíván a cég saját munkavállalót felvenni, munkaerőt kölcsönöz egy erre szakosodott cégtől. Ebben az esetben a kölcsönbeadóval kötsz munkaszerződést és a kölcsönbevevőnél végzed a munkát. Munkaviszonyod alapján - a végkielégítés kivételével - valamennyi munkavállalói jogosultság megillet.
 • Távmunka: Ha távmunkát végzel, akkor a munkáltató működési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általad választott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai, informatikai eszközzel végzed. A munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbítod a munkáltatóhoz. Az ehhez szükséges eszközöket a munkáltató biztosítja, a feltételeket pedig munkaszerződésben rögzítitek.

 

Ne vállalj jogszerűtlen foglalkoztatást!

 • Fekete munka: Ebben az esetben nem létesítenek veled munkaviszony, hanem a kialkudott bért "kézből-kézbe" fizetik ki, így nem kapsz fizetett szabadságot, betegség esetén betegszabadságot, táppénzt, nem szerzel nyugdíjjogosultságot, nem tudsz hitelt felvenni.
 • Szürke foglalkoztatás: A munkaszerződés megkötésre kerül, de nem a kialkudott teljes bérrel jelentenek be, hanem egy alacsonyabb bérrel (pl. minimálbér), így ez az összeg lesz az alapja a szabadságodnak, táppénzednek, hitelképességednek, egyebekben pedig az eltitkolt jövedelemrész miatt adócsalóvá válsz.
 • Vállalkozóként történő foglalkoztatás: Munkaviszony nem létesül, hanem kényszervállalkozás keretében látod el a feladatokat, így semmilyen járulékot nem fizetnek utánad, nincs táppénzed, fizetett szabadságod, nyugdíjjogosultságod, felmondási időd, végkielégítésed és hitelképességed sem.

Összességében a jogellenes foglalkoztatottként kiszolgáltatottá és adócsalás miatt büntethetővé válsz. Mindenképpen célszerű tehát legális foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést kötni.

Forrás: http://frissdiplomas.hu

Keresés

Jooble

diákmunka állás Debrecen, diákmunka munka Debrecen, Jooble
 
jooble

Kövess minket Facebookon